Wspólnota świętych

Nr 51

SPIS TREŚCI

  • „Communio sanctorum” jako wspólnota trzech stanów Kościoła: pielgrzymującego, oczyszczającego się i chwalebnego [Christoph Schonborn]
  • „Święte dla świętych!” Ojcowie Kościoła o wspólnocie świętych [Pierre Trouillez]
  • Dziewica Maryja we wspólnocie świętych [Georges Chantraine SJ]
  • Eschatycznty charakter tajemnicy Kościoła w świetle Konstytucji „Lumen Gentium” [Franciszek Dylus]
  • Katolicyzm a wspólnota świętych [Hans Urs von Balthasar]
  • Niebiańska Jerozolima miejscem szczęścia [Ks. Stanisław Kobielus]
  • Od „communio sanctorum” do „communio oecumenica” [Barbara Hallensleben]
  • Wierzę w świętych obcowanie [Manuel Gesteira]
  • Wspólnota w Kościele-komunii [Joaquin Losada]
  • Wspólnota świętych: doświadczenie i medytacja [Xabier Pikaza]