Jan Paweł II

Nr 47

Dziesięciolecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II skłoniło polską redakcję Communio do zmiany zaplanowanego wcześniej porządku tematycznego i poświęcenia (dedykowania) piątego tegorocznego numeru pisma (wrzesień-październik) JANOWI PAWŁOWI II.

Jak jednak i co wybierać? Skoro nie da się powiedzieć wszystkiego (zadanie po ludzku niewykonalne!), może dobrze będzie uznać niektóre przynajmniej aspekty posługiwania Piotra naszych czasów, oglądane oczyma różnych ludzi: świeckich i duchownych, profesorów teologii i dziennikarzy, związanych blisko z osobą Papieża (kardynałowie) i spoglądających na Niego z pewnej dali. Chronologiczny, na ile to możliwe, układ tychże spojrzeń pozwoli dostrzec dynamikę mijających właśnie dziesięciu lat Pontyfikatu, problemy trudne i bolesne, z którymi musi się borykać Jan Paweł II, „nowy styl” Jego posługiwania pasterskiego, nastawionego wyraźnie na zbliżający się szybko rok 2000, Jego wkład w dzieło pokoju, wyzwolenia człowieka i ugruntowania prawdziwego humanizmu na świecie, by zupełnie indywidualnie już ocenić, na ile sugerowany na samym początku pontyfikatu przez aktualnego kardynała P. Pouparda tytuł: Papież Nadziei pokrywa się z rzeczywistością, a więc: czy i na ile Jan Paweł II jest PAPIEŻEM NADZIEI!

Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II od pierwszych chwil swego pontyfikatu stara się podtrzymać i umocnić nadzieję nie tylko w sercach ludzi wierzących w Chrystusa, ale w całym współczesnym, tak bardzo zalęknionym i zagubionym w sobie świecie. Papież nie tylko mówi o nadziei, ale ją ożywia, przemierzając różne kontynenty.
Redakcji nie pozostaje nic innego, jak wyrazić życzenie, by się spełniły te wielkie oczekiwania i nadzieje, a Jan Paweł II okazał się dla wszystkich i każdego z osobna mieszkańca naszej planety PAPIEŻEM NADZIEI.

SPIS TREŚCI

 • „Utwierdzaj twoich braci”. Niektóre aspekty pastoralnych poczynań Jana Pawła II [Stefaan van Calster]
 • Jan Paweł II w Urugwaju, Chile i Argentynie [Pierre Gouraud]
 • Nauka i kultura w służbie człowieka: Jan Paweł II, [Georges Kalinowski]
 • Nowy styl [Oskar Simmel]
 • Od Pawła VI do Jana Pawła II [Kardynał Paul Poupard]
 • Od Puebli do Droghedy: Jan Paweł II [Andre Manaranche]
 • Od Redakcji
 • Papież i telewizja [Derrick de Kerckhove]
 • Powrót profetyzmu: Jan Paweł II w Polsce [Jean Chelini]
 • Prawa ludzkie jako zasady chrześcijańskiego humanizmu. Społeczno-etyczne zaangażowanie Jana Pawła II [Otfried Hoffe]
 • Religijność ludowa w nauczaniu Jana Pawła II [Benedetto Testa]
 • Rok Maryjny [Dadeus Grings]
 • Wizyta Papieża w Nikaragui: fakty [Abp Luciano Jose Cabral Duarte]