Religie świata a chrześcijaństwo

Nr 46

SPIS TREŚCI

  • Buddyzm i chrześcijaństwo w dialogu. (Uwagi na temat przesłanek duchowych) [Hans Waldenfels]
  • Czy kulty destruktywne mogą szerzyć religijność? [Wanda von Baeyer-Katte]
  • Dialog chrześcijaństwa z judaizmem [Torrance Thomas Forsyth]
  • Kościół wobec religijności niechrześcijańskiej [Bp Karl Lehmann]
  • Nadzieja w innych religiach [Horst Burkle]
  • O właściwy kierunek i model badań religioznawczych [Roman Forycki SAC]
  • Piekło wilka stepowego. (Uwagi na temat przemocy we współczesnym Islamie) [Harald Vocke]
  • Religia w człowieku. Natura, rzeczywistość i funkcja religii [Juan Martin-Velasco]
  • Religioznawstwo w szkolnym wymiarze [Andrzej Potocki]
  • W trosce o autentyczny dialog chrześcijaństwa z wielkimi religiami świat [Lucjan Balter SAC]