Jedność Kościoła

Nr 44

SPIS TREŚCI

 • „Jeden jest Pan, jedna wiara…” Kilka refleksji o jedności Kościoła i tożsamości wiary [Wacław Hryniewicz]
 • Duch Święty „zasada jedności Kościoła” [Francis A. Sullivan]
 • Dwa bieguny jedności Kościoła – „jedność dana”, „jedność zadana” [Kard. Stanisław Nagy SCJ]
 • Erazm z Rotterdamu a jedność Kościoła [Janusz Dyl SAC]
 • Jedność i katolickość Kościoła powszechnego w Kościołach partykularnych [Nicola Bux]
 • Kościół jako sakrament jedności [Kard. Walter Kasper]
 • Kościół jeden i jedyny. Teologia św. Cypriana z Kartaginy [Joaquim O. Braganca]
 • Kościół znakiem jedności dla świata [Ellero Babini]
 • Problem jedności Kościoła w perspektywie współczesnej odnowy ekumenicznej [Lothar Ullrich]
 • Tezy o „Kościele jednym / jedynym” [Jean-Yves Lacoste]
 • Wiara, skaramenty i jedność Kościoła [Komisja Mieszana (dokument)]