Duch Święty

Nr 43

SPIS TREŚCI

  • „Świety, Pan i Dawca życia” [Ysabel de Andia]
  • Dam wam Ducha nowego [Manuel Isidro Alves]
  • Duch Boży w historii zbawienia [Piet Schoonenberg]
  • Duch Święty w liturgii [Bogusław Nadolski]
  • Duch Święty, krzyż Chrystusa a historia ludzi [Claude Dagens]
  • Jezus a dar Ducha Świętego [Cirilo Folch Gomes]
  • Maryja jako eschatologiczna ikona Ducha [Eliseo Touron]
  • Odnowa w Duchu Świętym. Odnowa życia teologalnego [Albert-Marie de Monleon]
  • Sens Filioque [Leo Scheffczyk]
  • Źródło życia apostolskiego [Marguerite Lena]