Błogosławieni prześladowani

Nr 41

SPIS TREŚCI

 • „Będziecie Moimi świadkami” [Lucjan Balter SAC]
 • „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości” (Mt 5,10) [Karl Kertelge]
 • „Błogosławieństwa” i prawa ludzkie [Hans Urs von Balthasar]
 • „Dać świadectwo prawdzie” [Kard. Jean-Marie Lustiger]
 • „Krew chrześcijan staje się nasieniem”. Ojcowie Kościoła a prześladowania [Pierre Trouillez]
 • Błogosławieństwa: tekst i interpretacja [Francisco Lage]
 • Czyżby kultura łagodnie prześladowana? [Jean-Pierre Maurel]
 • Edyta Stein, kobieta Kościoła [John H. Nota]
 • Kościół prześladowany w pierwszym okresie swych dziejów [Barnhard Kriegbaum]
 • Męczeństwo chrześcijan oraz jego ideologiczne wypaczenie [Jean-Miguel Garrigues]
 • Postawa chrześcijanina wobec świata zewnętrznego: prześladowanie w Apokalipsie [Ugo Vanni]
 • Zarys chrześcijańskiej koncepcji męczeństwa [Adam Kubiś]