Człowiek wobec prawdy

Nr 40

SPIS TREŚCI

 • Czy prawda jest jedna? [Roman Forycki SAC]
 • Czynić prawdę w miłości [Bp Henryk Muszyński]
 • Dane naukowe a prawda. Perspektywy współistnienia nauki i wiary [Józef Życiński]
 • Głoszenie prawdy – dysonans praktyczny [Stefaan van Calster]
 • Ksiądz Brown kontra Sherlock Holmes, czyli: prawda jest katolicka [Jean-Robert Armogathe]
 • Prawda jako warunek pokoju w nauczaniu Jana Pawła II [Helmut Juros SDS]
 • Prawda o Bogu i człowieku poprzez sztukę [Henryk Nadrowski]
 • Prawda w pogmatwanych czasach [Helmut Kuhn]
 • Prawda was wyzwoli [Rémi Brague]
 • Wartość prawdy [Paweł Góralczyk SAC]
 • Wychowanie w duchu prawdy – podstawa i punkt wyjścia całego życia moralnego [Marguerite Lena]
 • Znaczenie słów Chrystusa: „Ja jestem Prawdą” [Hans Urs von Balthasar]