Świeccy w Kościele

Nr 39

SPIS TREŚCI

 • Communio konkretnie: biskupi niemieccy o roli laikatu w Kościele i w świecie [Peter Walter]
 • Eklezjalny charakter posług kościelnych [Hansjurgen Verweyen]
 • Kim jest laik? [Hans Urs von Balthasar]
 • Laik, Kościół i świat [Alfredo Bruto da Costa]
 • Laik: jego obowiązki i prawa [Franz Greiner]
 • Możliwość duchowości świeckich: ponowne przebadanie niektórych założeń teologicznych [Peter C. Phan]
 • Niebezpieczeństwo klerykalizacji laikatu [Eugeniusz Weron]
 • Posługiwania osób świeckich w Kościele posoborowym [Julio Manzanares]
 • Status laikatu w Kościele średniowiecza [Garcia Antonio y Garcia]
 • Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich [Jean-Guy Page]
 • Świeccy w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego [Bp Tarcisio Ariovaldo Amaral]
 • Świeccy w pierwszych wiekach Kościoła [Jean Gaudemet]