Sędzia żywych i umarłych

Nr 38

SPIS TREŚCI

  • „Sędzia żywych i umarłych” [Jan Łach]
  • Apokatastaza: fascynacja i aporia [Leo Scheffczyk]
  • Bóg mnie osądzi [Henri Hude]
  • Dwie paruzje włócznią Przebitego [Ysabel de Andia]
  • Jezus ustanowiony przez Boga Sędzią żywych i umarłych (Dz 10,42) [Manuel Gesteira]
  • Kryteria sądu powszechnego [Ernst Haag]
  • Nadzieja na ostateczne przyjście w chwale Jezusa Chrystusa [Kard. Walter Kasper]
  • Od „Marana tha” do „Dies irae” i od „Dies irae” do „sine Die” [Antonio de Andres]
  • Sąd, który wyzwala [Thomas Langan]
  • Sądy Boskie w Apokalipsie [Hans Urs von Balthasar]