Po prawicy Ojca

Nr 37

SPIS TREŚCI

 • „Bóg chce pozostać człowiekiem na zawsze” [Kard. Christoph Schönborn]
 • „Bóg chce pozostać człowiekiem na zawsze” [Christoph Schonborn]
 • „Bóg pozwolił nam zasiąść w niebie w Chrystusie Jezusie” [Bp Andre Leonard]
 • „Christus sedens”. Zbliżenie hermeneutyczne [Xabier Pikaza]
 • „Siedzi po prawicy Ojca” [Ricardo Blazquez]
 • Chrystus winien być Królem [Jan Lambrecht]
 • Chrystus wywyższony jako temat biblijny i ikonograficzny [Henryk Nadrowski]
 • Chwała Chrystusa i nasz w niej udział według św. Pawła [Xavier Jacques]
 • Eschatologiczna dynamika sakramentu chrztu a udział zbawionych w chwale Chrystusa [Franciszek Dylus]
 • Wyniesiony ponad wszelką władzę [Hans Urs von Balthasar]
 • Zapoznana prawda wiary [Lucjan Balter SAC]
 • Znaczenie „siedzi po prawicy Ojca” w Starym Testamencie [Adalbert Rebić]
 • Św. Tomasz z Akwinu jako tłumacz zasiadania po prawicy [Rene Lafontaine]