Błogosławieni ubodzy

Nr 35

SPIS TREŚCI

 • Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3) [Jan Łach]
 • Błogosławieństwa – Ewangelia i program życia [Ricardo Lazaro Recadle]
 • Jezus Chrystus – herold szczęśliwości [Bp Alberto Iniesta]
 • Na „początku” było błogosławieństwo ubóstwa [Antonio Maria Sicari]
 • Spotkanie z ubogim: Misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty [Ambrogio Pisoni]
 • Testament duchowy Brata Alberta [Alina Alberta Pniaczek]
 • Ubóstwo – nadzieją? [Fernando Micael Pereira]
 • Ubóstwo Chrystusa [Hans Urs von Balthasar]
 • Ubóstwo duchowe a ubóstwo materialne [Paweł Góralczyk SAC]
 • Ubóstwo w naśladowaniu Chrystusa dzisiaj [John R. Sheets]
 • Wybór na rzecz ubogich a powszechność zbawienia [Francois Francou]