Nowe rzeczywistości kościelne

Nr 34

SPIS TREŚCI

 • Droga neokatechumenalna [Zbigniew Kiernikowski]
 • Ekumenizm w Polsce [Bp Władysław Miziołek]
 • Konferencja redakcji „Communio” w Lizbonie [Marian Banaszak]
 • Kościelne wspólnoty podstawowe [Eugenio de Araujo Sales]
 • Kościół „drugiej” ewangelizacji [Kardynał Godfried Danneels]
 • Kościół jako wspólnota. Refleksje nad eklezjologiczną ideą przewodnią Soboru Watykańskiego II [Kard. Walter Kasper]
 • Odnowa życia konsekrowanego [Alojzy Żuchowski]
 • Po dwudziestu latach (Rozmowa o II nadzwyczajnym synodzie biskupów) [Kard. Stanisław Nagy SCJ]
 • Refleksje na temat posoborowych zmian w eucharystycznej wierze i praktyce [Everett A. Diederich]
 • Wkład ruchu odnowy w Kościół [Robert Coffy]
 • Wolność religijna a prawa człowieka [Ks. Henryk Skorowski]