Jak czytać Pismo święte

Nr 33

SPIS TREŚCI

  • Bóg jest swym własnym egzegetą [Hans Urs von Balthasar]
  • Czytanie Pisma świętego „w Duchu”: czy możliwe jest obecnie patrystyczne czytanie Biblii? [Ignace de la Potterie SJ]
  • Czytanie Pisma świętego dawniej a dziś [Joao Ewangelista Martins Terra]
  • Indywidualne czytanie Pisma świętego [Julian Warzecha]
  • Kłopoty z czytaniem Pisma świętego [Janusz Tarnowski]
  • Litera i Duch. O drodze duchowej interpretacji Pisma św. w Kościele [Helmut Riedlinger]
  • O „chrześcijańskie” czytanie Pisma świętego [Claude Jean-Nesmy]
  • O interpretację Pisma świętego dla przepowiadania [Bruno Maggioni]
  • Pismo święte a teraźniejszość [Jean-Yves Lacoste]
  • Pożytek, jaki czerpie wiara chrześcijańska z nowoczesnej interpretacji Pisma świętego [Alfons Deissler]

<<wstecz