Wniebowstąpienie Chrystusa

Nr 31

SPIS TREŚCI

 • Chwalebny dar obecności [Jean-Luc Marion]
 • Konieczność wniebowstąpienia [Antonio Maria Sicari]
 • Pierworodny nowego świata [Hans Urs von Balthasar]
 • Teologia czterdziestu dni [Michael Gitton]
 • Wniebowstąpienie a Eucharystia [Manuel Gesteira]
 • Wniebowstąpienie Chrystusa – historia i teologiczne znaczenie [Kard. Walter Kasper]
 • Wniebowstąpienie Chrystusa promocją człowieka [Paul Toinet]
 • Wstąpienie Jezusa do nieba – tajemnica nieobecności i obecności [Joaquin Losada]
 • Wstąpił na niebiosa… [Jan Łach]
 • Zmartwychwstanie jako fakt historyczny i prawda teologiczna [Peter Schmidt]
 • Święto wniebowstąpienia w historii odnowionej liturgii [Jan Hermans]