Biologia i moralność

Nr 24

Mówienie o ciele nie oznacza wcale pójścia za modą, względnie za jakąś troską apologetyczną. Jest to mówienie w czasie i zarazem wbrew czasowi. Cały nurt nastawienia aktualnego ukazuje się jako dążenie do rehabilitacji ciała. Dąży się na przykład od „uświadomienia sobie swego ciała”. A to oznacza samo przez się, że trud powinien być opłacalny. Chodzi więc o to, by się czuć „dobrze w swoim ciele”. I wyobraża się często, że to wystarczy do zaspokojenia człowieka. 

Dążenie te występuje przeważnie jako przeciwwaga „platonizmu” u osób bardziej wykształconych, bądź też przyjmuje specyfikę zwrócenia sie „do ludu” i do „cywilizacji judeochrześcijańskiej” – u innych. Trzeba więc albo dorównać mu kroku i zgodzić się z tym, że chrześcijanie współcześni związani są z ciałem, niezależnie od uznawanych w tym względzie i opłakiwanych błędów przeszłości, bądź też przeciwnie, należy wykazać, iż chrześcijaństwo w ciągu swoich dziejów opowiedziało się, w ostatecznym rozrachunku, także za cielesnością.

SPIS TREŚCI

 • „Miejsce” człowieka w historii żyjących [Antonio Maria Sicari]
 • Ciała torturowane… ciała zmartwychwstałe [Guy Aurenche]
 • Ciało dla Pana [Rémi Brague]
 • Czemu to służy? [Jacques Lebreton]
 • Decyzja człowieka, [Jean-Robert Armogathe]
 • Decyzja człowieka, [J. L. Achambault]
 • Etyka a prenatalna diagnostyka wad rozwojowych [M. Delcroix]
 • Etyka a prenatalna diagnostyka wad rozwojowych [E. L. Desrousseaux]
 • Etyka a prenatalna diagnostyka wad rozwojowych [Ch. Lefevre]
 • Exultate, Jubilate! [Dominique Ponnau]
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo a antykoncepcja [Jerzy Bajda]
 • Podstawy indywidualności biologicznej [Philippe Caspar]
 • Technika, etyka i sztuka biogenetyczna [Hans Jonas]
 • Uzdrawianie a zbawienie [Hans Schaefer]