Grzech i przebaczenie

Nr 23

SPIS TREŚCI

  • „…Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Filozoficzne refleksje nad sakramentem przebaczenia [Bp Peter Henrici]
  • Antropologiczne aspekty pokuty [Kard. Walter Kasper]
  • Elementy personalizmu chrześcijańskiego w teologii grzechu [Bogusław Inlender]
  • Grzech człowieka [Bp Alessandro Maggiolini]
  • Jezus i przebaczenie [Hans Urs von Balthasar]
  • Kongres COMMUNIO w Trydencie [Jan Kupka SAC]
  • Kształtowanie zmysłu przebaczenia [Marguerite Lena]
  • Społeczny wymiar grzechu [Paweł Góralczyk SAC]
  • Utracona zdolność nawrócenia [Bp Karl Lehmann]
  • Wychowanie do sakramentu pojednania [Tarcisio Favaro]