Chrześcijanin a władza

Nr 21

SPIS TREŚCI

 • Autorytet apostolski w ludzie Bożym [Winfried Aymans]
 • Chrześcijanie, Kościół i władza polityczna [Alting von Geusau F.A.M.]
 • Doktryna społeczna Kościoła [Carlo Caffara]
 • Duchowny status wymagań społecznych w nauczaniu Jana Pawła II [Bp Rozer Heckel]
 • Etyczne posługiwanie sie władzą w życiu i duchowości chrześcijan [Homen Edson de Castro]
 • Genealogia polityki [Vincent Carraud]
 • Polityczne mesjanizmy [Bernard Ibal]
 • Problemy moralne władzy politycznej [Paweł Góralczyk SAC]
 • Uwarunkowania władzy politycznej w myśli Stefana Kardynała Wyszyńskiego [Witold Zdaniewicz]
 • Wszechmoc Boża – dobroć i służba [Hans Urs von Balthasar]
 • Władza jako służba [Jan Lambrecht]