Maryja, Matka Chrystusa

Nr 17

SPIS TREŚCI

  • „Dziewicze narodziny”: podstawy biblijne i trwałe znaczenie [Leo Scheffczyk]
  • „Ecce ancilla” [Adrianne von Speyr]
  • „Witaj łono Bożego wcielenia” [Antonio Maria Sicari]
  • Pierwsza wśród odkupionych
  • Pobożność maryjna jako szansa pastoralna [Wolfgang Beinert]
  • Sanktuarium Ducha Świętego [Stanisław Gręś]
  • Specyfika kultu Maryi w Polsce [Lucjan Balter SAC]
  • Triumf niewiasty w świetle Protoewangelii [Andre Feuillet]
  • Zrodzony z dziewicy Maryi (Cześć Matki Pana w ewangelickim chrześcijaństwie) [Reinhard Mumm]
  • Święta i jawna tajemnica [Hans Urs von Balthasar]