Jezus Chrystus

Nr 15

SPIS TREŚCI

 • „A Słowo stało się Ciałem” [Rudolf Schnackenburg]
 • „Wierzę w Jezusa Chrystusa” [O. Louis Bouyer]
 • Chalcedon dzisiaj [Leo Scheffczyk]
 • Chrystus filozofów i problem Chrystologii filozoficznej [Xavier Tilliette]
 • Grzechy przeciwko kultowi prawdziwego Boga [Karl H. Peschke]
 • Implikacje homiletyczne współczesnej chrystologii [Antoni Lewek]
 • Jak Bóg staje się człowiekiem? [Georges Cottier]
 • Jezus Chrystus – Syn Boży, odwiecznie zrodzony z Ojca [Werner Loser]
 • Nowe drogi chrystologii katolickiej [Bp Alfons Nossol]
 • Samoświadomość Jezusa [Hans Urs von Balthasar]
 • Stary Testament a stopniowe wcielanie się Słowa [Antonio Maria Sicari]