Pluralizm

Nr 14

SPIS TREŚCI

  • „Zobaczyć wielką sprawę pluralizmu w Kościele…” [Tadeusz Sikorski]
  • Jedność i wielość teologii Nowego Testamentu [Hans Urs von Balthasar]
  • Kościół a pluralizm [Bp Peter Henrici]
  • Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle Tajemnicy Trójcy Świętej [Komisja Mieszana (dokument)]
  • Możliwość pluralizmu etycznego [Helmut Juros SDS]
  • Niektóre dawniejsze i współczesne próby rozumienia osoby w „filozofii chrześcijańskiej” [Ignacy Dec]
  • Pewność wiary w świecie pluralistycznym [Albert Gorres]
  • Trójca Święta wzorem jedności chrześcijańskiej [Rémi Brague]
  • Trynitarna jedność Kościoła w świetle oficjalnego dialogu katolicko-prawosławnego [Grigorios Larentzakis]

<<wstecz