Stwórca nieba i ziemi

Nr 10

SPIS TREŚCI

  • Chrześcijańska a marksistowska myśl o stworzeniu [Stanisław Kowalczyk]
  • Idea stworzenia w Starym Testamencie [Pierre Gibert]
  • Pierworodny wszelkiego stworzenia [Gustave Martelet]
  • Prawda o człowieku miarą jego afirmacji [Tadeusz Styczeń SDS]
  • Rozważania o problematyce stworzenia w myśli współczesnej [Rocco Buttiglione]
  • Stworzenie a ewolucja [Michał Heller]
  • Teleologizm a antropologia [Andrzej Szostek MIC]
  • Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi [Peter Schmidt]