Bóg Ojciec

Nr 7

SPIS TREŚCI

  • „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego” [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
  • Bóg – nasz Ojciec [Ferdynand Ulrich]
  • Bóg moim Ojcem [Jan Pryszmont]
  • Bóg Ojciec wszechmogący [Roman Forycki SAC]
  • Ojciec „wszechmogący” – sens i pochodzenie tej nazwy [Władysław Łydka]
  • Ojcostwo Boga w Piśmie świętym [Julian Warzecha]
  • Ojcze nasz, który jesteś w niebie [Andrea Milano]
  • Pytanie o znaczenie pojęcia „Bóg” [Robert Spaemann]