Miłosierdzie a sprawiedliwość

Nr 1-2

O to wszystko będzie nam chodziło w Communio. Nie będziemy mówili z ukrycia lub z góry, czerpiąc z jakiejś kapitalistycznej własności „prawd wiary”. Powiedzieliśmy już przecież, że prawda, w którą wierzymy, obnaża się przed nami. 

Jak baranki wśród wilków. Nie idzie o brawurę, ale o chrześcijańską odwagę, aby się nawet narazić. Ludzie włączają się w komunię, gdy się siebie nawzajem nie boją i nie wstydzą swoich przekonań. Nie jest zwykłym paradoksem stwierdzenie: „Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10).

Hans Urs von Balthasar, kardynał nominat

SPIS TREŚCI

  • Communio – założenia programowe [Hans Urs von Balthasar]
  • Dwa aspekty sprawiedliwości w Kazaniu na Górze [Andre Feuillet]
  • Ekumeniczny profil miłosierdzia [Alfons Skowronek]
  • Kontemplacja miłosierdzia Bożego w Mysterium Paschale [Anastazy Bławat SAC]
  • Miłosierdzie Boże eschatologiczne [Wincenty Granat]
  • Miłosierdzie i gniew w dramacie „Brat naszego Boga” [Janusz St. Pasierb]
  • Miłosierdzie nakazem sprawiedliwości [Roman Forycki SAC]
  • Przypowieść o synu marnotrawnym – obrazem miłosierdzia ucieleśniającego sprawiedliwość [Jan Łach]
  • Sprawiedliwość Boża w Starym Testamencie [Antonio Maria Sicari]
  • Wołanie Kościoła naszych czasów [Lucjan Balter SAC]