25 lat Communio w Polsce

Nr Specjalny

Indeks autorski i rzeczowy (1981-2005)

W tym roku mija 25 lat ukazywania się Communio w polskiej wersji językowej. Niestrudzonym Promotorem wprowadzenia do Polski pisma, które obecny kształt przyjęło w 1972 roku (wydania niemieckie i włoskie), był kardynał Karol Wojtyła. On też – mimo licznych trudności – zlecił jego wydawanie Pallottinum. Pierwszy polski numer Miłosierdzie a sprawiedliwość (warto zauważyć wyjątkową wręcz zbieżność tematyki z tytułem ostatniego numeru) ukazał się w roku 1981. Zespołowi redakcyjnemu przewodniczył Ks. Lucjan Balter SAC, który pełni tę funkcję do dziś.

Międzynarodowy Przegląd Teologiczny ukazuje się obecnie w kilkunastu krajach w wielu wersjach językowych. W formule pracy redakcyjnej tradycją stało się spotkanie wspólne redakcji międzynarodowych raz w roku, kolejno w innym kraju. W roku 2006 – dla nas jubileuszowym – takie spotkanie odbywa się własnie w Polsce, w perspektywie Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, to jest od 24 – 28 maja, gromadzadząc ponad 40 przedstawicieli z całego świata. Jest to wyjątkowa okazja do kontaktu z wybitnymi teologami i teologią w Kościele powszechnym.

W Polsce takie spotkania obywały się już 3-krotnie w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Symbolu nabiera fakt, że obecne spotkanie odbywa się w czasie pielgrzymki Benedykta XVI, współzałożyciela i redaktora Communio, do naszej Ojczyzny.

Ks. Józef Ratzinger (późniejszy kardynał Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a obecnie papież Benedykt XVI) był współzałożycielem wersji niemieckiej Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio i jej redaktorem w latach 1972 – 1981. Warto przypomnieć, że z okazji 20-lecia Communio zespół redakcji międzynarodowej (w tym wersji polskiej) w czasie jubileuszowego sympozjum w Rzymie został przyjęty – wraz z kardynałem Józefem Ratzingerem – na specjalnej audiencji u Jana Pawła II.

Wam Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele i Współpracownicy polskiego Communio – w te historyczne dni – serdecznie dziękujemy za wierne uczestnictwo w rozwoju naszej ojczystej edycji Miedzynarodowego Przeglądu Teologicznego. Niech łączy nas wspólna modlitwa i troska o kształt, jakość i kierunki rozwoju polskiej teologii, która ma przede wszystkim służyć każdemu człowiekowi w poszukiwaniu prawdy. To zadanie przypada też nam, jak i Kościołowi, głoszącemu wraz ze swoim Najwybitniejszym Redaktorem, a dziś papieżem Benedyktem XVI, „w porę i nie w porę” tę nieustanną prawdę, że Bóg jest Miłością!

Jednocześnie pragniemy dalej podjąć to trudne i odpowiedzialne zadanie, wierząc, że dzięki Waszej, Drodzy Czytelnicy modlitwie, życzliwości i współpracy polskie Communio będzie istnieć i rozwijać się, aby wzajemnie umacniać się w drodze ku Temu, który jest Pełnią Prawdy! Liczymy na Wasze wsparcie i krytyczne uwagi, które redakcja przyjmie z wdzięcznością. Pragniemy na serio przyjąć i wypełnić wezwanie do budowania wspólnoty – communio, które przywozi nam na jubileusz do Polski Następca Piotra: Trwajcie mocni w wierze!

Pamiętamy zarazem o kierunku wytyczonym przez Hansa Ursa von Balthasara, wielkiego teologa z Bazylei, kardynała nominata, który w programowym „manifeście” tak pisał: „O to wszystko będzie nam chodziło w Communio. Nie będziemy mówili z ukrycia lub z góry, czerpiąc z jakiejś kapitalistycznej własności „prawd wiary”. Powiedzieliśmy już przecież, że prawda, w którą wierzymy, obnaża się przed nami. Jak baranki wśród wilków. Nie idzie o brawurę, ale o chrześcijańską odwagę, aby się nawet narazić. Ludzie włączają się w komunię, gdy się siebie nawzajem nie boją i nie wstydzą swoich przekonań. Nie jest zwykłym paradoksem stwierdzenie: „Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10).

Ks. Stefan Dusza SACC

SPIS TREŚCI

  • 25 lat… Przybliżać nieogarnioną prawdę Bożego Objawienia [Stefan Dusza SAC]
  • Indeks autorski
  • Indeks rzeczowy