PORZĄDKOWANIE WIEDZY LUDZKIEJ

O. PIOTR LISZKA CMF

DOI: 10.48224/COM-219-2022-114

Streszczenie:

Porządkowanie wiedzy ludzkiej nie dotyczy wiedzy zawartej
w umysłach, wypowiedzianej słowami czy zapisanej za pomocą
obrazów, schematów, wykresów, symboli, wzorów itp. Ograniczam się jedynie do tekstów zapisanych za pomocą liter alfabetu. Może to być dowolny język i dowolny alfabet, ale tylko jeden, wybrany. Magazyn otwarty jest na wszelkie możliwe dziedziny, aby tylko był to tekst, a nie inne formy wymienione wyżej.
Z oceanu tekstów pozyskuję tylko znikomą ilość. Im większa byłaby grupa wykonawców, tym większa ilość mogłaby być uporządkowana, tym większy byłby magazyn wiedzy. Metoda porządkowania jest ściśle określona. Można ją opisać w sposób ogólny, ideowy, albo w sposób techniczny, podając poszczególne kroki „obróbki”.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz