MODLITWA POD ŚCIANĄ ZACHODNIĄ

Benedict XVI

DOI: 10.48224/COM-214-2021-11

Boże wszystkich czasów,
przybywając do Jerozolimy, «Miasta Pokoju»,
duchowego domu żydów, chrześcijan i muzułmanów,
przynoszę przed Twe oblicze radości,
nadzieje i aspiracje, próby, cierpienia i ból
całego Twego ludu na świecie.
Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
usłysz wołanie strapionych, zatrwożonych,
pogrążonych w smutku;
obdarz swoim pokojem tę Ziemię Świętą,
Bliski Wschód, całą rodzinę ludzką,
porusz serca tych, którzy wzywają Twego imienia,
by z pokorą szli drogami
sprawiedliwości i współczucia,
«Dobry jest Pan dla ufnych,
dla duszy, która Go szuka» (Lm 3, 25)!
Jerusalem, 12 maja 2009 roku.

<<wstecz