Obojętność religijna jako wyzwanie dla teologii systematycznej

Magnus LERCH

DOI: 10.48224/COM-213-2021-134

Streszczenie
Nie tylko istnienie Boga, ale nawet trafność tego pytania nie jest już
dla wielu ludzi zgodna ze zdrowym rozsądkiem. Występuje współcześnie
szeroko rozpowszechnione zjawisko „obojętności religijnej”, zwłaszcza
w dawnej NRD; zjawisko analizowane jest w tym artykule w kontekście
socjologii religii, a następnie traktowane jako wyzwanie dla teologii systematycznej. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie: Czy można wykazać, że kwestia Boga jest racjonalnie wyobrażalna i istotna egzystencjalnie?

<<wstecz