O WIELKOŚCI I GRANICACH DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA

JOHANNES GRÖSSL

MATTHIAS REMENYI

DOI: 10.48224/COM-213-2021-74

Streszczenie
Słuszność i trafność dowodów na istnienie Boga są mocno kwestionowane w filozofii religii i teologii. Twierdzimy, że głównym celem takich dowodów jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia „Bóg” oraz ujawnienie
logicznych wymagań i implikacji wiary teistycznej. W odniesieniu do
Anzelma z Canterbury, Alvina Plantinga i Charlesa Hartshorne’a przedstawiamy i omawiamy Argument ontologiczny, stwierdzając, że można go
racjonalnie obronić, ale tylko przy założeniu, że Bóg uzasadnia modalność
ontologiczną niezależną od ludzkich kategorii myślowych. Tę mocną tezę
epistemologiczną zarysowuje Argument aletologiczny, który omawiamy
w odniesieniu do Augustyna, Hansa Jonasa i Roberta Spaemanna. Argument ten postuluje izomorficzną relację między myślą/językiem a bytem,
co nie tylko implikuje umiarkowany realizm metafizyczny, ale także wymusza istnienie Boga, aby tę relację zapewnić/zagwarantować

<<wstecz