STAĆ SIĘ OJCEM DLA WSZYSTKICH – BOŻY PLAN WEDŁUG LISTU DO EFEZJAN

Ks. François LESTANG

DOI: 10.48224/COM-213-2021-30

Streszczenie:
Osoba Boga Ojca widoczna jest w całym Liście do Efezjan. Zaczynając od początkowego błogosławieństwa po końcowe pozdrowienie. Tajemnica, która się odsłania, dotyczy spójnego planu, zapoczątkowanego zmartwychwstaniem Syna, rozciąga się na wierzących i rozszerza się na cały
kosmos, mamy więc eschatologię wzrostu, w której wszystko, co Ojciec
stworzył swoim Słowem, zostało przyniesione w swoim Synu i dotyczy
nieb i ziemi.

<<wstecz