NATURA USPRAWIEDLIWIENIA GRZESZNIKA / THE NATURE OF THE SINNER’S JUSTIFICATION

KS. JAROSŁAW M. LIPNIAK
Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw, Poland

DOI: 10.48224/COM-211-2020-88

Abstract

The purpose of this article was to show the nature of justification in the theology of the German theologian Michael Schmaus. A professor from Munich gave a systematic lecture on the science of grace. He avoided many scholastic distinctions and controversial issues. Schmaus was never concerned with the letter, but with the spirit and the living testimony of revelation. He had a sharp insight into the conditions of time, and thus into the relativity of many theological statements that can actually be properly understood only from a spiritual horizon. He realized that the neo-scholastic theology of his time had to be translated into a new language and way of thinking understandable to modern man. He was of the opinion that a man must feel dogmatics, for it is about his salvation. Michael Schmaus is the author of the first Catholic dogmatics textbook written in a language understandable to the general public. He explains the teaching of the Council of Trent in an accessible way. In theology, particularly in the treatise on justification, he sought simplicity without simplification. He focused on a person, hence many personalistic elements. He appreciated the ecumenical efforts.

Keywords: Justification, nature, grace, Church, dogmas, theology, salvation

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie natury usprawiedliwienia w teologii niemieckiego teologa Michaela Schmausa. Profesor z Monachium dał systematyczny wykład nauki o łasce. Unikał przy tym wielu nigdy nie chodziło o literę, ale o ducha i żywe świadectwo objawienia. Posiadał on ostre spojrzenie na uwarunkowania czasowe, a przez to na względność wielu teologicznych stwierdzeń, które właściwie tylko z duchowego horyzontu mogą być właściwie zrozumiałe. Zdawał sobie sprawę, że neoscholastyczna teologia jego epoki musi zostać przetłumaczona na nowy język i sposób myślenia zrozumiały dla współczesnego człowieka. Stał na stanowisku, że człowiek musi czuć dogmatykę, bo w niej chodzi o jego zbawienie. Michael Schmaus jest autorem pierwszego podręcznika dogmatyki katolickiej napisanego językiem zrozumiałym dla ogółu odbiorców. W przystępny sposób tłumaczy nauczanie Soboru Trydenckiego. W teologii, a szczególnie w traktacie o usprawiedliwieniu, szukał prostoty bez upraszczania. Skupiał się na człowieku, stąd wiele elementów personalistycznych. Doceniał wysiłki ekumeniczne.

Słowa kluczowe: Usprawiedliwienie, natura, łaska, Kościół, dogmaty, teologia, zbawienie

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz