Attendants of Yahweh’s House: Priesthood in the Old Testament, „Journal for the Study of the Old Testament” 85, 1999, s. 3-24.

Peter J. Leithart

Niniejszy tekst przedkładam jako artykuł recenzyjny publikacji Petera J. Leitharta pt. Attendants of Yahweh’s House: Priesthood in the Old Testament, która ukazała się w periodyku „Journal for the Study of the Old Testament” w roku 19991 . I choć od daty jej wydania minęło już niemal dwadzieścia lat, wydaje się, że propozycja ta nie spotkała się ze zbyt dużym odzewem w środowisku teologów. Trudno odszukać, poza nielicznymi wyjątkami, odniesień do tego artykułu w literaturze dotyczącej zagadnienia kapłaństwa w Starym Testamencie2 . Wydaje się, że warto rozważyć go jako pozytywny głos w dyskusji na ten temat

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz