Antropologia filozoficzna

Nr 16

Carlos Valverde zajmuje się w tym dziele filozofią człowieka. Treść książki najpełniej określa fragment wstępu: „Ważne jest, by do badań nad człowiekiem przystępować z miłością do człowieka. Po Bogu nie ma na ziemi nic bardziej świętego niż człowiek i nic innego nie zasługuje tak bardzo na szacunek i na pomoc”. Dzięki skrótowej formie dzieło to może służyć jako podręcznik.

Od poglądów na temat człowieka zależy to, co myślimy o rodzinie, społeczeństwie, gospodarce, polityce, prawie, wszystkich naukach humanistycznych. Stąd znaczenie nauki o człowieku, którą nazywamy dziś antropologią.

SPIS TREŚCI

 • Cierpienie i śmierć
 • Do czytelnika
 • Fenomenologia zachowań ludzkich
 • Filozofowie o człowieku.
 • Indeks osobowy
 • Jedność i dualizm istoty ludzkiej
 • Osoba w ramach wspólnoty ludzkiej
 • Pochodzenie człowieka.
 • Podstawowe wiadomości z dziedziny antropologii filozoficznej.
 • Poznanie ludzkie
 • Wola ludzka
 • Wstęp

Lista numerów