Kościół w dziejach

Nr 14

Jest to jedna z niewielu syntez historii Kościoła katolickiego w języku polskim opublikowanych w ostatnim 50-leciu. 

Zwięzłe, zawarte w jednym tomie dzieło ukazuje ogólną wizję dwudziestu wieków istnienia Kościoła rzymskiego, uwypuklając szczególnie jego punkty przełomowe.

Tom 14 z serii Amateca ukazuje zagadnienia historii Kościoła, Kościół a wyzwanie uniwersalizmu, barbarzyńców, feudalizmu, renesansu.

SPIS TREŚCI

 • Bibliografia
 • Czas Chrześcijański
 • Czy historię Kościoła można odczytać w sposób teologiczny?
 • Historia Kościoła jako dyscyplina
 • Indeks osób
 • Kościół a wyzwanie absolutyzmu
 • Kościół a wyzwanie barbarzyńców
 • Kościół a wyzwanie feudalizmu
 • Kościół a wyzwanie ideologii
 • Kościół a wyzwanie myśli laickiej. Między teokracją a neocezaryzmem
 • Kościół a wyzwanie oświecenia
 • Kościół a wyzwanie reform
 • Kościół a wyzwanie renesansu
 • Kościół a wyzwanie rewolucji
 • Kościół a wyzwanie uniwersalizmu: między judaizmem, hellenizmem i pogaństwem
 • Kościół i wyzwanie kultur
 • Kościoły wschodnie
 • Protestantyzmy
 • Wprowadzenie do dziejów kościoła

Lista numerów