UCZYNIĆ WIDZIALNYM TO, CO NIEWIDZIALNE. ASPEKTY AUGUSTYŃSKIE UKAZANIA SIĘ CHRYSTUSA W CIELE Z MYŚLĄ O PARUZJI

KS. NOTKER BAUMANN

DOI: 10.48224/COM-217-2022-144

Streszczenie
Mimo wszystkich swoich ograniczeń obrazu teologia Augustyna charakteryzuje się niezwykłą spójnością. Wcielenie Słowa jest zwieńczeniem
wszystkich teofanii, ponieważ pojawienie się Chrystusa w ciele objawia
miłość Bożą. Bóg zapewnia człowieka w swoim Synu o tym, jak bardzo go
kocha. Wcielenie Chrystusa w końcu znajduje swoje dopełnienie w Jego
paruzji. Począwszy od teofanii Starego Testamentu, poprzez wcielenie Słowa Bożego, aż do Jego paruzji – staje się jasna w ten sposób kolejność
wydarzeń.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz