PRZYMIERZE BOGA Z ŻYDAMI W PERSPEKTYWIE ESEJU PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

KS. MARCIN WACHOWICZ

DOI: 10.48224/COM-222-2023-111

Streszczenie

Decydujący impuls do zmiany kierunku w relacjach chrześcijan i żydów dał niewątpliwie II Sobór Watykański. Soborowa deklaracja Nostra
aetate miała jednak wymiar pastoralny, na dalszy plan spychając ujęcie
teologiczne. Lukę tę wypełnił Benedykta XVI napisanym przez siebie już
na papieskiej emeryturze esejem. Papież właśnie w ujęciu teologicznym
dokonuje pewnego rodzaju reinterpretacji trzech bardzo ważnych dla relacji chrześcijaństwa z judaizmem zagadnień: teorii zastępstwa, obietnicy
ziemi oraz nieodwołalności przymierza zawartego przez Boga z Izraelem.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz