Zespół redakcyjny Communio

  • ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak (redaktor naczelny, pallotti@poczta.onet.pl), TEL. +48 601 429 902
  • ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC (zastępca redaktora naczelnego, pawlow@kul.pl),
  • ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek,
  • ks. dr hab. Cezary Smuniewski (redaktorzy tematyczni),
  • dr Paweł Beyga (sekretarz redakcji),
  • ks. mgr lic. Andrzej Piętka SAC (redaktor polskiego wydania)