Historia i dzień dzisiejszy

Najwybitniejsi teologowie, inspiratorzy i uczestnicy Soboru Watykańskiego II (K. Rahner, H. Urs von Balthasar, H. Küeng, E. Schillebeeckx, Y. Congar, H. de Lubac, J. Ratzinger i inni) założyli w roku 1965 Międzynarodowy przegląd teologiczny – Concilium. Miesięcznik ukazujący się w 10 językach obejmował 10 zeszytów monotematycznych, według gałęzi teologicznych jak dogmatyka, liturgika, Pismo św., prawo kanoniczne, historia. Pismo grupowało wokół siebie najwybitniejszych teologów z danej dziedziny.

Do tej incjatywy dołączyła sie wersja polska wydawana przez Pallottinum w latach 1967 – 1971. Wersja polska ukazywała sie w półrocznikach obejmujących wybór z innych wersji językowych. Podyktowane to było istniejącą w owym czasie cenzurą państwową, Nie chcieliśmy dopuszczać do ingerencji w teksty teologiczne. Artykuły ukazywały się w całości – albo w razie ingerencji cenzora „z Mysiej” (na ulicy Mysiej w Warszawie mieścił się osławiony Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk) nie ukazywały się wcale. Formuła ta ułatwiała także uniknięcie ewentualnych problemów z cenzurą kościelną. Jednym z ważnych wydarzeń był Kongres Concilium w Brukseli w czasie jednoczącej sie dopiero Europy (1970). Jako jedyna z za żelaznej kurtyny edycja polska była przedmiotem dużego zainteresowania. Bardzo interesująco przedstawiała się praca w redakcji międzynarodowej w Holandii (Nijmegen). Było to forum dla wielkiej współczesnej teologii.

Z biegiem lat Concilium stało sie bardzo radykalne ulegając wpływom teologii wyzwolenia i oscylując na granicy ortodoksji. Coraz więcej artykułów odrzucała cenzura kościelna. W tej sytuacji Pallottinum zrezygnowało z wydawania Concilium.

W łonie Concilium nastąpił rozdział i część teologów o umiarkowanych poglądach zawiązała nowy komitet redakcyjny na czele z H. Urs von Balthasarem, J.Ratzingerem oraz H. de Lubac. W ten sposób w roku 1972 ukazał się nowy Międzynarodowy przegląd teologiczny – Communio – z podstawowym hasłem: „jedność w wielości”. Idee Communio wyraził H. Urs von Balthasar w pierwszym numerze nowego czasopisma.

W Polsce wielkim orędownikiem Communio był kard. Karol Wojtyła. Po nieudanych próbach uzyskania zgody władz państwowych przez ks. Blachnickiego, kard. Wojtyła zlecił tę sprawę Wydawnictwu Pallottinum. Po 3 latach taką zgodę uzyskano i pierwszy numer ukazał się w roku 1981 i jest wydawany do dzisiaj.

Czasopismo we wszystkich ponad 10 wersjach językowych ukazuje sie jako dwumiesięcznik. Regułą jest możliwość wydawania 50% artykułów własnych danego kraju. Redakcja międzynarordowa na dwukrotnym corocznym spotkaniu ustala tematykę poszczególnych zeszytów i proponuje autorów z całego świata znawców danego zagadnienia.

Nadwyżka artykułów wydawana jest corocznie w oddzielnej edycji jednotomowej jako Kolekcja Communio. W wersji polskiej ukazuje się od roku 1986.

Zespół teologów związanych z Communio przystąpił do opracowywania podręczników teologii w nawiązaniu do nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zespół nazywa sie AMATECA (Associazzione Manuali di Teologia Cattolica).

Podręczniki AMATECA wprowadzają Czytelnika w świat współczesnej teologii i pragną nie tylko służyć przekazywaniu wiedzy, ale również inspirowaniu dalszych dociekań i poszukiwań teologicznych. Mogą służyć pomocą zarówno w tradycyjnym wykładzie akademickim, jak też ze względu na nieszablonowość metodyki i oryginalne ujęcie omawianych zagadnień, nadają się świetnie do samodzielnego pogłębiania wiedzy. W serii AMATECA przewiduje się wydanie 24 tomów.

Drogi Czytelniku.

„Communio”, kolekcja „Communio” i seria podręczników „AMATECA” są zaproszeniem do spotkania z nowoczesną teologią! Nie wystarczy uwierzyć! Trzeba Boga nieustannie poznawać, aby go całym sercem pokochać. I wreszcie pójść za Nim „głosić Królestwo Boże”! Pallottinum zaprasza Ciebie do tej fascynującej wędrówki z Jezusem! Mawia się żartem czasem, iż : „studiując filozofię można stracić rozum, zaś poznając teologię – utracić wiarę…”! Na tę drogę osobistych poszukiwań i wyborów, polecam wszystkich Szanownych Gości naszej strony Bogu bogatemu w miłosierdzie, ku Niemu bowiem prowadzi prawdziwa wiedza i prawdziwa miłość.

Szczęść Boże!
Ks. Stefan Dusza SAC