Bóg szuka człowieka. Objawienie, Pismo święte, Tradycja.

Nr 4

Książka ta ma za zadanie pobudzić czytelników do refleksji nad wybranymi przez siebie zagadnieniami i do ich pogłębienia w oparciu o stosowne monografie oraz inne szczegółowe opracowania.
Podręcznik ma na celu uwydatnienie wielkiego bogactwa duchowych impulsów, których źródłem jest prawdą, że „Bóg szuka człowieka”.

„Bóg szuka człowieka”. Jeżeli prawda ta jest pojmowana jako prawda zbawienia, teologia spełnia wówczas swoją posługą pośrednictwa, która wywodząc się od Boga ma Go zarazem ukazywać. To Bóg szuka człowieka i budzi go równocześnie „w Duchu”, aby on sam szukał – i znalazł – tego Boga, który go szuka. Teologia jest więc w szerokim znaczeniu „służbą w wyznawaniu wiary”, ponieważ jest służbą prawdzie, jaka ma być przekazywana w Kościele i przez Kościół. Podręcznik ten zakłada w punkcie wyjścia chrześcijaństwo jako religię objawioną. Punktem ciężkości tego podręcznika jest Bóg – Trójjedyna Miłość, będąca podstawą wszelkiej teologii. Wychodząc od tego objawienia, które dopełniło się w objawieniu się Jezusa Chrystusa, należy skupić uwagę na Piśmie świętym jako „Słowie Bożym” oraz na Tradycji. Ona bowiem jest streszczeniem tego, co Kościół, pod natchnieniem Ducha świętego, mówi o Chrystusie jako swojej Głowie.


SPIS TREŚCI

  • Biblia – natchnione Pismo święte.
  • Chrześcijańskie rozumienie objawienia.
  • Objawienie w refleksji teologicznej.

Lista numerów