Człowiek w poszukiwaniu Boga. Problem różnych religii.

Nr 3

Człowiek szukający Boga potwierdza fakt poszukiwania Go równiez wtedy, gdy sądzi, iż znalazł już odpowiedź na zasadnicze pytanie swego życia w wyznawanej przez siebie religii. Oczywistością każdej religii jest bowiem to, człowiek poszukujący znajduje w niej także oczekiwaną odpowiedź.

Książka H. Burklego chce pomóc współczesnemu chrześcijaninowi w prowadzeniu autentycznego dialogu z innymi religiami nie poprzez pozorny obiektywizm, lecz ukazanie, że w Ewangelii znajdziemy konieczne przesłanki ich rozumienia. Temu celowi służy ukazanie biblijnego widzenia obcych religii, jak również przegląd religii niechrześcijańskich, wskazujący na istotne ich cechy.


SPIS TREŚCI

  • „Rozpoznanie owej pozaziemskiej tajemniczej mocy”
  • Indeks osobowy
  • Poszukiwanie Boga w religiach niechrześcijańskich
  • Problem religii w historii teologii.
  • Religie w Piśmie świętym.
  • Wstęp
  • Wytyczne dla teologii religii

Lista numerów