HANS URS VON BALTHASAR O TEATRZE I DRAMACIE

HANS URS VON BALTHASAR ON THEATRE AND DRAMA

ALOIS M. HAAS
University of Zurich, Switzerland

DOI: 10.48224/COM-212-2020-32

Abstract

In his major work „Theodramatik” the swiss theologian Hans Urs von Balthasar outlines a theology with dramatic categories. The dramatic structure of human actions and intentions points to the existential tendency to transcend oneself. But Balthasar is not only concerned with the affinity of theology for theatrical forms of expression, but, that is the deciding point, revelation itself is a dramatic event for him.

Keywords:

Theater, systematic theology, dogmatics, God, Christology, anthropology, aesthetics, performance, Raymund Schwager

Streszczenie

W swoim głównym dziele „Theodramatik” szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar przedstawia w ogólnym zarysie teologię z kategoriami dramatu. Dramatyczna struktura ludzkich działań i intencji wskazuje na egzystencjalną tendencję do przekraczania siebie. Choć Balthasar zajmuje się nie tylko podobieństwem teologii z teatralnymi formami wyrazu, jednak samo objawienie się jest dla niego dramatycznym i decydującym wydarzeniem.

Słowa kluczowe:

teatr, teologia systematyczna, dogmatyka, Bóg, chrystologia, antropologia, estetyka, performance, Raymund Schwager

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz