ZBAWIENIE JAKO DRAMAT W TEOLOGII HANSA URSA VON BALTHASARA / SALVATION AS A DRAMA IN THE THEOLOGY OF HANS URS VON BALTHASAR

KS. IGNACY BOKWA
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

DOI: 10.48224/COM-212-2020-7

Abstract

The aim of this article is to show the mystery of salvation that Jesus Christ brought in the category of drama in the light of the theology of the Swiss theologian Hans Urs von Balthasar. Balthasar knows the criticism of the use – fulness of theatrical categories expressed by F. Dürrenmatt for the theological attempt to express the drama of God and human being. The drama genre that the Basel theologian refers to is a form of art that is not adjusted to a time in which people live without regard to good and evil, and the whole underta – king is outdated and therefore not very promising. The bold attempt taken by Balthasar to open up the world of the dramatic theater for Christian theology deserves the utmost attention.

Keywords:

Balthasar, theater, art, drama, God, theology, world, human being Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tajemnicy zbawienia, które przyniósł Jezus Chrystus, w kategorii dramatu w świetle teologii szwajcar – skiego teologa Hansa Ursa von Balthasara. Balthasar zna wyrażoną przez F. Dürrenmatta krytykę przydatności kategorii teatralnych dla teologicz – nej próby wyrażenia dramatu Boga i człowieka. gatunek dramatyczny, do którego nawiązuje bazylejski teolog, jest formą sztuki niedopasowaną do czasu, w którym ludzie żyją bez zważania na dobro i zło, całe zaś przed – sięwzięcie jest anachroniczne, w związku z czym mało obiecujące. Podjęta przez Balthasara odważna próba otworzenia świata teatru dramatycznego dla chrześcijańskiej teologii zasługuje na najwyższą uwagę.

Słowa kluczowe: Balthasar, teatr, sztuka, dramat, Bóg, teologia, świat, człowiek

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz