Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek), Wydawnictwo „Salvator”, Kraków 2017, ss. 431.

Roman Słupek

Książka ks. Romana Słupka, salwatorianina, nosi tytuł: Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek). Monografia ta ukazała się w Krakowie w roku 2017 i wydana została przez Wydawnictwo „Salvator”. Publikacja liczy 431 stron. Recenzje naukowe zostały opracowane przez o. prof. dr. hab. Piotra Liszkę (PWT Wrocław) oraz ks. dr. hab. Krzysztofa Kauchę (KUL).

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz