ŚWIĘTY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II I KARDYNAŁ HANS URS VON BALTHASAR / HOLY POPE JOHN PAUL II AND CARDINAL HANS URS VON BALTHASAR

KS. ANTON ŠTRUKELJ
University of Ljubljana, Slovenia

DOI: 10.48224/COM-210-2020-157

Abstract

The aim of this article was to present two outstanding figures of the Roman Catholic Church: Holy Pope John Paul II and Cardinal Hans Urs von Balthasar. They were both remarkable people, not only contemporaries and close associates, but also true friends and great witnesses of faith. Both were gifted by God with many talents and selflessly put their various faculties at the service of God and people. In the spirit of evangelical poverty, they both sought only what leads people to salvation.

Keywords: John Paul II, Hans Urs von Balthasar, priesthood, service, Mary, woman’s dignity, piety, prayer, rosary

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie dwóch wybitnych postaci Kościoła Rzymskokatolickiego: świętego papieża Jana Pawła II i kardynała Hansa Ursa von Balthasara. Obaj byli niezwykłymi ludźmi, nie tylko współczesnymi sobie i bliskimi współpracownikami, ale także prawdziwymi przyjaciółmi i wielkimi świadkami wiary. Obaj byli obdarzeni przez Boga wieloma talentami i bezinteresownie oddali swe różnorodne zdolności na służbę Bogu i ludziom. W duchu ewangelicznego ubóstwa obaj szukali tylko tego, co prowadzi ludzi do zbawienia.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Hans Urs von Balthasar, kapłaństwo, służba, Maryja, godność kobiety, pobożność, modlitwa, różaniec

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz