POSŁUGA KAPŁAŃSKA W SŁUŻBIE WSPÓLNOTY KOŚCIELNEJ / PRIESTLY MINISTRY AT THE SERVICE OF ECCLESIAL COMMUNION

KARD. MARC OUELLET
Pontifical Gregorian University in Rom, Italy

DOI: 10.48224/COM-210-2020-26

Abstract

The purpose of this article was to show the ancillary nature of priestly service. If the priest has lost his traditional leadership in our society, it is certainly due in part to the emancipation of the conscience rising in the wake of the influence of modernity. This influence has entailed a vertiginous decline in a sense of belonging to the Church-institution which those baptized ought to have. But all of the Church’s problems do not depend only on cultural changes. We must recognize that the calling into question of the ordained ministry is also due to certain inadequate theological models.

Keywords: Priestly ministry, ecclesial communion, service, identity, priesthood

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu było ukazanie służebności posługi kapłańskiej. Współcześnie kapłan stracił swoją tradycyjną, przywódczą rolę w społeczeństwie, wynika to z pewnością, po części, z wyzwolenia sumienia, które jest wynikiem wpływu nowoczesności. Ten wpływ pociągnął za sobą zawrotny spadek poczucia przynależności do instytucji Kościoła, przynależności, którą powinni posiadać w sobie ludzie ochrzczeni. Wszystkie problemy współczesnego Kościoła nie zależą tylko od zmian kulturowych. Musimy uznać, że kwestionowanie posługi święceń wynika również z pewnych nieadekwatnych modeli teologicznych.

Słowa kluczowe: Posługa kapłańska, komunia kościelna, posługa, tożsamość, kapłaństwo

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz