Intrygi Diabła / The Devil intrigues

KATARZYNA HALKOWICZ
Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw, Poland

DOI: 10.48224/COM-209-2020-46

Abstract

The purpose of this article was to show the intrigues used by the Devil in the fight against human being. The article reminds us that Satan plays the role of troublemaker and perpetrator of all our failures. The Tempter’s methods are also striving for evil, giving it the features of good, in order to give the soul comfort and thus weaken spiritual work. He often uses sin in the form of virtue, chooses names for sin to make them acceptable. The article lists some of Satan’s intrigues: greed, despair, fight with fasting, sadness, hasty, wrong conception of love, destruction of values, violence.

Keywords: Satan, struggle, intrigue, greed, despair, fight with fasting, sadness, hasty, wrong concept of love, destruction of values, violence.

Streszczenie

Celem niniejszego artykuł było ukazanie intryg, którymi posługuje się Diabeł w walce z człowiekiem. Artykuł przypomina, że Szatan odgrywa rolę mąciciela i sprawcy wszystkich naszych niepowodzeń. Metody Kusiciela to również dążenie do zła nadając mu cechy dobra, w celu nadania duszy komfortu i co za tym idzie osłabienie pracy duchowej.  Często wykorzystuje grzech pod postacią cnoty, wybiera nazwy dla grzechu, by były akceptowalne. W artykule wymieniono niektóre z intryg Szatana: chciwość, rozpacz, walka z postem, smutek, pochopność, niewłaściwa koncepcja miłości, niszczenie wartości, przemoc.

Słowa kluczowe: szatan, walka, intrygi, chciwość, rozpacz, walka z postem, smutek, pochopność, niewłaściwa koncepcja miłości, niszczenie wartości, przemoc.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz