Zadania i możliwości teologii w dyskusji między Karlem Barthem i Erikiem Petersonem Tasks and possibilities of theology in the discussion between Karl Barth and Erik Peterson

KS. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

DOI: 10.48224/COM-207-2019-96

Abstract

The article presents a discussion on the tasks and possibilities of theology, which in 1922-1925 was undertaken by Karl Barth and Erik Peterson. From different perspectives, they deal with the relationship of theology towards God’s Word. This is an issue that also remains relevant in our time and requires confirmation. Peterson rightly points out the need to include in theology the dogma, which is fundamentally rooted in the incarnation of the Logos, whose Church is an extension. The dogma provides certainty to theological statements. Barth’s lecture, especially the proposal to develop dialectical theology, can be read as an incentive to give theology a doxological dimension. Both theologians rightly emphasize that theology needs an anthropological starting point for that to be met with due interest.

Keywords: joy, theology, Karl Barth, Erik Peterson, dogma, God’s Word

Streszczenie

Artykuł prezentuje dyskusję na temat zadań i możliwości teologii, którą w latach 1922-1925 podjęli Karl Barth i Erik Peterson. Zajmują się oni, wychodząc z różnych perspektyw, relacją teologii do Słowa Bożego. Jest to zagadnienie, które pozostaje aktualne także w naszych czasach i domaga się potwierdzenia. Peterson słusznie zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia w teologii dogmatu, który ma zasadnicze zakorzenienie we wcieleniu Logosu, którego Kościół jest przedłużeniem. Dogmat dostarcza pewności wypowiedziom teologicznym. Wykład Bartha, zwłaszcza propozycja rozwijania teologii dialektycznej, może być odczytany jako zachęta do nadania teologii wymiaru doksologicznego. Obydwaj teologowie słusznie podkreślają, że teologia, aby spotkała się z należytym zainteresowaniem, potrzebuje antropologicznego punktu wyjścia.

Słowa kluczowe: radość, teologia, Karl Barth, Erik Peterson, dogmat, Słowo Boże

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz