Pierwsze owoce ciała i pierwsze owoce Ducha: Tajemnica Wniebowstąpienia / The First Fruits of the Flesh and the First Fruits of the Spirit: The Mystery of the Ascension

o. José GRANADOS DCJM
Pontifical University of Comillas, Madrid, Spain

DOI: 10.48224/COM-207-2019-31

Abstract

José Granados, in “The First Fruits of the Flesh and the First Fruits of the Spirit: The Mystery of the Ascension,” reflects on the relationship between the Resurrection and the Ascension in light of the meaning of time. Granados shows how the Ascension safeguards the link between the earthly life of Jesus and the time of the Church. “With the Ascension, something new follows the events of Easter: the glorified flesh of Jesus associates the body of the Church to himself, and, through this body, the entire cosmos. . . . If in his Incarnation Jesus binds the origin of history to his own origin in the Father, now he unites his definitive return to the Father with history’s movement toward God.”

Keywords: joy, Ascension, fruit of the body, fruit of the Spirit, Church, cosmos

Streszczenie

José Granados w „Pierwszych owocach ciała i pierwszych owocach Ducha: Tajemnica Wniebowstąpienia” zastanawia się nad wzajemną zależnością pomiędzy Zmartwychwstaniem a  Wniebowstąpieniem w świetle   znaczenia czasu. Granados pokazuje, jak Wniebowstąpienie chroni związek między ziemskim życiem Jezusa a czasem Kościoła. „Wraz z Wniebowstąpieniem po wydarzeniach wielkanocnych dzieje się coś nowego: uwielbione ciało Jezusa łączy się z Kościołem,  i poprzez to ciało z całym kosmosem. . . . Jeśli w swoim Wcieleniu Jezus wiąże pochodzenie historii z własnym pochodzeniem w Ojcu, teraz jednoczy swój ostateczny powrót do Ojca z ruchem historii ku Bogu”.

Słowa kluczowe: radość, Wniebowstąpienie, owoce ciała, owoce Ducha, Kościół, kosmos

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz