BENEDYKT XVI – PAPIEŻ PUSTELNIK / BENEDICT XVI – POPE HERMIT

o. ROMAN TOMASZCZUK OSB
Sampor, Slovakia

DOI: 10.48224/COM-206-2019-251

Abstract

Benedict XVI does not mask the fact that he is interested in a person and the work of Saint Benedict. Benedictine moderation, balance, deep humanism and Christocentrism are universal values which the Pope offers to societies, the Church and the congregation. What is more, he himself lives and breathes these values. The best proof of this is the last stage of his life: the hermitage Mater Ecclesie, monasterio behind the walls of Vatican. The Pope Emeritus as a monk-eremite? Why not? Moreover, the rhythm and the meaning of this hidden life brilliantly reflects the example given to the Church by Saint Anthony the Great. On the basis of ‘The memoirs of Saint Anthony’ by saint Athanase and also the testimony that Benedict XVI himself gives about his life in the interview ‘Final Conversations’ by Peter Seewald, you can demonstrate by comparing, that the ideal of hermitic life is still topical. Benedict XVI, in spite of dropping out of active life, remains faithful to the Church, he is still the great master of faith and a great personality worth following.

Keywords: Benedict XVI, hermitage, desert, ecology, St. Anthony the Great, Church

Streszczenie

Benedykt XVI nie kryje swojego zainteresowania osobą i dziełem św. Benedykta. Benedyktynowe umiarkowanie, równowaga, głęboki humanizm oraz chrystocentryzm to uniwersalne wartości, które proponuje papież społeczeństwom, Kościołowi i wiernym. Co więcej, sam nimi żyje, czego najlepszym dowodem jest ostatni etap jego życia: pustelnia Mater Ecclesie, monasterio za murami Watykanu. Papież emeryt jako mnich-pustelnik? Czemu nie? Co więcej, rytm i sens tego ukrytego życia świetnie odwzorowuje przykład, jaki dał Kościołowi św. Antoni Wielki. Na podstawie „Życiorysu św. Antoniego” autorstwa św. Atanazego i świadectwa, jakie daje o swoim życiu sam Benedykt XVI w wywiadzie „Ostatnia rozmowa” przeprowadzonym przez Petera Seewalda, można wykazać, przez porównanie, że ideał życia pustelniczego jest wciąż aktualny. Benedykt XVI, mimo wycofania się z aktywnego życia, pozostaje wierny Kościołowi, wciąż jest znakomitym mistrzem wiary i osobowością godną naśladowania.

Słowa kluczowe: Benedykt XVI, pustelnia, pustynia, ekologia, św. Antoni Wielki, Kościół

O tym, że papież senior, Benedykt XVI, jest zafascynowany postacią św. Benedykta i życiem według zasad jego Reguły wie każdy, kto interesuje się życiorysem i spuścizną Josepha Ratzingera. Czy papież senior jest wierny tym drogowskazom także teraz, gdy żyje w odosobnieniu watykańskiego klasztoru?

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz