READING NATURAL HIERARCHY IN A TRINITARIAN KEY / ODCZYTYWANIE HIERARCHII NATURALNEJ W KLUCZU TRYNITARNYM

Susan WALDSTEIN
Ave Maria University, USA

DOI: 10.48224/COM-206-2019-207

Abstract

Susan Waldstein’s “Reading Natural Hierarchy in a Trinitarian Key” shows, against the background of both St. Bonaventure and St. Thomas, that the entire order of nature, from inanimate rocks to human beings, is a display of the splendor and generosity of God. The differences we see in creation and the hierarchy of creatures are not random. On the contrary, they are the result of the infinite beauty and goodness of God: “Creatures must be essentially different . . . so that they can represent God’s goodness in different ways and degrees.”

Keywords: Ecology, natural hierarchy, trynitology, St. Bonaventure, Saint. Thomas Aquinas, kindness, creation

Streszczenie

W artykule zatytułowanym „Odczytywanie hierarchii naturalnej w kluczu trynitarnym” Susan Waldsteinpokazuje, w kontekście prac zarówno św. Bonawentury, jak i św. Tomasza, że cały porządek przyrody, od skał nieożywionych po istoty ludzkie, jest przejawem wspaniałości i hojności Boga. Różnice, które widzimy w tworzeniu i hierarchii stworzeń, nie są przypadkowe. Przeciwnie, są one wynikiem nieskończonego piękna i dobroci Boga: „Stworzenia muszą być zasadniczo różne … aby mogły reprezentować dobroć Boga na różne sposoby i w różnym stopniu”.

Słowa kluczowe: Ekologia, hierarchia naturalna, trynitologia, Św. Bonawentura, św. Tomasz z Akwinu, dobroć, stworzenie

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz