WĄTKI EKOLOGICZNE W SAKRAMENTOLOGII ORTODOKSYJNEGO KOŚCIOŁA KOPTYJSKIEGO / ECOLOGICAL THEMES IN THE SACRAMENTOLOGY OF THE COPTIC ORTHODOX CHURCH

KATARZYNA HALKOWICZ
Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw, Poland

DOI: 10.48224/COM-206-2019-153

Abstract

There are seven sacraments in the Orthodox Coptic Church and they are mentioned in a slightly different order than in the Catholic Church. They are baptism, at which also Confirmation takes place, penance, Eucharist, anointing of the sick, marriage and priesthood. During their administering, nature-inspired signs are used which are water, oil, incense, bread and wine. They have become tools for praising God. Their use during the liturgy makes the People of God exercise their priestly function in relation to creation. Through the liturgy, creation is introduced into its space in a concrete way. The whole creation participates in the liturgy. Not only what is spiritual, but also what is material. A human learns the mystery of God not only through the soul, but also through the senses. There is this visible sign in every sacrament. It is the material thing: water used during baptism, oil used during Confirmation, anointing of the sick or newly ordained priests, bread, wine. But there is also a form that is words spoken during the administered sacrament. We need this, because a human is a sensual being. We need to feel, to touch to understand the mystery revealed to us by God to a higher extent.

Keywords: sacraments, ecology, Coptic Orthodox Church, water, oil, bread, wine, incense

Streszczenie

Ortodoksyjny Kościół Koptyjski zna siedem sakramentów i wymienia je w nieco innej kolejności niż Kościół katolicki. Są nimi: chrzest, przy którym następuje również bierzmowanie, pokuta, Eucharystia, namaszczenie chorych, małżeństwo i kapłaństwo. Podczas ich udzielania wykorzystuje się zaczerpniętych z natury znaków jakimi są: woda, olej, kadzidło, chleb, wino. Stały się one narzędziami chwalenia Boga. Ich obecność podczas liturgii sprawia, że zgromadzony na liturgii lud sprawuje swoją kapłańską funkcję w stosunku do stworzenia. Całe stworzenie uczestniczy w liturgii. Nie tylko to co duchowe, ale także to co materialne. Człowiek poznaje tajemnice Boga nie tylko duchowa ale również przez zmysły. W każdym sakramencie jest ten widzialny znak. Jest nim materia: woda podczas udzielanego chrztu, olej używany w czasie bierzmowania, namaszczenia chorych czy nowo wyświęconych księży, chleb, wino, ale jest również forma czyli słowa wypowiadane podczas udzielanego sakramentu. Potrzebujemy tego, bo człowiek jest istotą zmysłową, potrzebuje poczuć, dotknąć by bardziej zrozumieć tajemnicę objawianą nam przez Boga.

Słowa kluczowe: sakramenty, ekologia, Ortodoksyjny Kościół Koptyjski, woda, olej, chleb, wino, kadzidło

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz