ECOLOGY ON ONE’S KNEES: READING LAUDATO SI’ / EKOLOGIA NA KOLANACH: ODCZYTYWANIE LAUDATO SI’

Mary Taylor
University of Notre Dame, USA

DOI: 10.48224/COM-206-2019-78

Abstract

Mary Taylor’s “Ecology on One’s Knees: Reading Laudato Si’” suggests that any attempt to read the encyclical through a strictly political, ecological, or economic lens misses its point: that the true key to reading reality itself, in all its beauty and grandeur, is the Creator God. Often recalling the vision of Dante, Taylor proposes that “the logic of ‘creation as gift’” is the encyclical’s radiant center foundational principle.

Keywords: Ecology, prayer, politics, economy, God, logic

Streszczenie

W artykule „Ekologia na kolanach: Odczytywanie Laudato Si’” Mary Taylor sugeruje, że każda próba odczytania encykliki przez obiektyw ściśle polityczny, ekologiczny lub ekonomiczny pomija jej punkt widzenia, że prawdziwym kluczem do czytania samej rzeczywistości, w całym jej pięknie i wielkości, jest Bóg Stwórca. Często przypominając wizję Dantego, Taylor proponuje, aby „logika tworzenia jako daru ”była podstawową zasadą encykliki.

Słowa kluczowe: Ekologia, modlitwa, polityka, ekonomia, Bóg, logika

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz